İşçi malı yüksek fiyata satıp fazlalığı kendisine alabilir mi?
Fetva Kurulu "Kişi kendi mahareti sebebiyle malı daha yüksek bir fiyata satarsa bu fazlalık kendisinin değil mal sahibinindir." diye belirtti.
İşçi malı yüksek fiyata satıp fazlalığı kendisine alabilir mi?

İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "İşçi malı yüksek fiyata satıp fazlalığı kendisine alabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Başkasının dükkanını işleten kimse vekil konumundadır. Bu işletme durumu işçilik akdi üzerine yapılabileceği gibi kısa bir süreliğine "ücretsiz vekâlet" yoluyla da gerçekleşebilir. Fıkıh kitaplarında geçtiği üzere vekil her yönüyle emin yani güvenilir olmalıdır. Bu güveni sarsacak her türlü davranış haramdır. Vekâletin gerekliliğinden biri de elde edilen kârı olduğu gibi sahibine vermektir. Kişi kendi mahâreti sebebiyle malı daha yüksek bir fiyata satarsa bu fazlalık kendisinin değil mal sahibinindir (İbnü’n-Nakîb, Umdetü’s-Sâlik, s.376-377). Zira bu kimse iş sahibinden hakkı olan maaşı zaten alıyor ya da vekâlet yoluyla bakıyorsa bu işi kendi rızasıyla ücretsiz yapıyordur. Aynı hüküm satın almak için vekil olan kişi için de geçerlidir yani kişi başkası adına bir malı normal değerinden daha ucuza alırsa bu fazlalığı kendisine alamaz." (İLKHA)

Kategori: Kültür & Sanat
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-