İklim Değişikliği Başkanlığı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığının görev ve yetkileri, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İklim Değişikliği Başkanlığı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de yayımlandı

İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Başkanlığın yürüteceği faaliyetlerin yerine getirilmesi, hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesi ve teşkilat yapısına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, Bakanlığa bağlı, merkezi Ankara'da bulunan merkez teşkilatından meydana gelen Başkanlık, başkan ve iki başkan yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşacak.

İklim Değişikliği Başkanlığının görevlerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, Başkanlık, küresel iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları, kalkınma planlarını dikkate alarak yapacak.

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek ve raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel politika belirleme çalışmalarını gerçekleştirecek Başkanlık, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmakla görevli olacak.

Başkanlık, iklim değişikliğine ilişkin uluslararası müzakere süreçlerini takip edecek, uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında iklim değişikliğine yönelik Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda ülkenin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlayacak.

Net sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil kalkınma politikalarını belirleyecek olan İklim Değişikliği Başkanlığı, strateji ve eylem planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları kalkınma planlarını dikkate alarak yapacak ve Koordinasyon Kuruluna sunacak.

Başkanlık, ulusal, yerel ve sektörel iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapacak, bu alanda eylem planlarını izleyecek, değerlendirecek ve raporlayacak.

İklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesine yönelik modelleme ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapacak ve risk haritaları hazırlayacak İklim Değişikliği Başkanlığı, tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulayacak.

Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere, piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapacak, usul ve esasları belirleyecek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulayacak Başkanlık, sera gazı izleme, raporlama ve doğrulama sistemi ve diğer karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimini sağlayacak.

Ayrıca Başkanlık, görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna ve Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik çalışmaları yapacak, bu alandaki projeleri yürütecek, koordine edecek ve izleyecek.

Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda modelleme çalışmaları yapacak ve yaptıracak olan Başkanlık, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası projeler hazırlayacak ve uygulayacak.

Resmi Gazete'de Başkanlığın hizmet birimleri olan İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı, İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı, Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı, Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı, Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev alanları da belirlendi.

Kategori: Genel
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-