HANİ ERMENİ SOYKIRIMI YOKTU! PEKİ BU NE?


Malum her yıl Nisan ayı geldiğinde ABD başkanı soykırım diyecek mi demeyecek mi tartışmaları yaşanır.

Yok efendim soykırım değil, büyük felaket dedi bu sefer de deyip 1 yıl daha sorun tehir ediliyordu.

Fakat bu sene ABD’nin yaşlı başkanı son noktayı koydu ve Ermeni Soykırımı ifadesini kullandı.

Türkiye’deki hemen bütün partiler Biden’in bu hezeyanına karşı dik duruş sergilerken Halkların Demokratik Partisi ABD yanlısı tavır alarak Ermeni Soykırımı var dedi.

Biz de bunun üzerine bir araştırma yaptık ki ne görelim..

Gerçekten Ermeni Soykırımı varmış, daha önce yoktur diyenlere soruyoruz, hani Ermeni Soykırımı yoktu, peki bu ne?

1- Ruslar tarafından işgal edilen Erzurum'da Ermeni çeteler en vahşi katliamlarda birini şimdiki adı Ortabahçe olan Cinis köyünde yaptı.

Cinis köyündeki 600 nüfusun 13’ü hariç; geri kalanı yakılmış, süngülenmiş ve hamile kadınların da karınları yarılıp çıkarılan çocuklar kucaklarına verilmek suretiyle katledilmişlerdir. 

Bu katliama maruz kalanları bizzat gören Şevket Süreyya Aydemir hatıralarında bu dramı şöyle anlatmıştır:

“Ermeni Ordusuna Taşnak komitacıları hâkimdi. Bu komitanın büyük hırsı, sadece bir imha ve intikam savaşından ibaretti. Çılgın hesaplaşmanın bir türlü sonu gelmiyordu. Erzurum yolu üstündeki Cinis köyü karşısında Evreni köyünde kadın, erkek, çocuk bütün köylüler öldürülmekle kalmamıştı. Öldürülenlerin vücutları parçalanarak kollar, bacaklar, kafalar, kasap dükkânlarındaki etler gibi, duvarlara, çivilere, çengellere asılmıştı. Fakat bunları yapanların hırsları bununla da sönmemişti. Köyde ne kadar hayvan ele geçmişse; mandalar, sığırlar, davarlar, kümes hayvanları, hatta köpekler öldürülmüş, parçalanmıştı. Yerlere serilmişti.

Cinis’te ise bütün köy halkını ayakta ve köyün ağzında bekliyor gördük. Fakat bunlar bir ölü kafilesiydi. Köyden çıkarılan, köye gireceğimiz yol üstünde süngülenirken birbirlerine sokulan ve yapışan kadın, erkek, çocuk bu insanlar, dayanılmaz bir soğuk altında kaskatı donmuşlar ve öylece kalmışlardı.”

Bir camiye doldurulan tam 587 masum, yakılarak şehit edildi. O katliamda yakınlarını kaybedenlerden biri Abdurrahman Zeynal olayı şöyle anlatmaktadır:

"Dışarıda camışların üzerine mandaların bezir yağı döküyorlar. Onları tutuşturarak caminin içerisine atıyorlar. Camide alevlerin içerisinde kalan 587 Müslüman, bunlardan biri de benim dedemdir, şehit oluyorlar.”

Abdurrahman Zeynal devamında şunları kaydediyor:

"Buradan Tazegül köyüne gidiyorlar, 58 kişiyi de orada şehit ediyorlar, Alaca köyüne gidiyorlar, 274 kişiyi orada şehit ediyorlar. Erzurum'da 12 bin 300'ün üzerinde bir Müslüman'ı bir gecede katliama uğratmış oluyorlar”

2- Bu olayların gölgesinde en acı olanlarından biri Akdamar Adası taraflarında yaşanmıştır.

Ermenilerin yaptıkları zulüm nedeniyle göç edemeyenler işkence, zulüm ve katliamlarla öldürülürken; Müslüman kadınlar Ermeniler tarafından ele geçirilerek Akdamar Adası’na götürülmüşlerdir. Van ve civarındaki köylerden toplanan kadınlar özellikle kötü muameleye maruz kalmış; adaya götürülerek katledilmiş ve tecavüze uğramışlardır.

Ermenilerden korunmak isteyen kadınlardan 50’si Van Gölü’ne atlamış ve boğularak can vermiştir. 

3- Zulüm gören kentlerden biri de Kars. Dini değerleri hiçe sayan Ermeniler, 286 kişiyi Ulu Cami'ne toplayarak yaktı. Vahşet, Büyük Çatma ve Küçük Çatma köylerinde de devam etti. Yaşı ilerleyen Nazlı Nebioğlugil, babasından dinlediklerini hüzünle anlatıyor:

"Başka yerden gelmiş kırmışlar, öyle kırmış ki hiç Müslüman kalmamış. Pergit'te olmayanlar dışarıda selamette kalmış. Köyde olanları bütün Ermeniler kırmış."

4- Ermenilerin yaptığı bu kıyamlarla ilgili başka bir ürpertici sahneyi bu sırada Erzurum’da bulunan Erzurum İkinci Ermeni-Rus Kale Topçu Alay Komutanı Yarbay Tverdohlebov hatıralarında şöyle anlatır:
“Katliamdan üç hafta kadar sonra Ilıca’ya giden Yarbay Gryaznov 26 Şubat’ta döndüğünde, bana, orada şöyle bir tabloyla karşılaştığını anlatmıştı: “Köylere giden yollarda ve sokaklarda parçalanmış cesetler öylece yatıyor. Önde giden her Ermeni, mutlaka gördüğü cesede tükürüyor ve küfrediyordu. Bir cami avlusu öldürülmüş ihtiyar, erkek, kadın ve çocuklardan oluşan Türklerin cesetleriyle dolup taşmıştı. Kadın cesetleri tecavüz izleri taşıyordu. Bazılarının cinsel organlarına tüfek fişeği sokulmuştu.”

5- 13 Şubat 1918 tarihinde Erzincan kurtarılmış ve şehre girilmiş; ancak karşılaşılan tablo, Türk askerini dehşete düşürmüştür. Bu acı manzara, ileri harekâtın önemli bir yerinde olan Birinci Kafkas Kolordusu Kumandanı Kâzım Karabekir’in kaleminden şu ifadelerle kayda geçmiştir: “İşin feci tarafı; Ermenilerin halka tatbik ettikleri katliâmdan hasıl olan vaziyetti. 
20.000 insanı bağrında taşıyan Erzincan kasabasında bir avuç insan kalmıştı. Eğer askerî dairenin içinde ve yanı başındaki müşirlik konağında yakılmak üzere hapsedilen insanları kurtarmak nasip olmasaydı belki de kasabada tek bir kimse göremeyecektik. Bütün kuyular şehit edilmiş insan cesetleri ile dolu idi. Bir hayli yerlerde de binalar içinde yakılmışlardı.”


6- Ermeniler Tazegül köyünden çekilirken köy halkından 30 kadar kadın, çocuk ve erkeği katletmiş, 25 erkeği yanlarında götürmüş, köyü kısmen yakmışlardı. Keza, Evreni köyünü de yakarak Erzurum yönüne çekilmişlerdir.


7- Alaca köyünde de aynı vahşeti gösteren Ermeniler, köyü yakarak, bu köy halkından 400 kadar kadın, çocuk ve erkeği bir haneye toplattırıp yakmışlardı. Meydanda 200 kadar cenaze bulundu.


8- Ermeniler, insanları istasyon dolaylarında bulunan barakalara doldurmuş ve mitralyöz ateşine tutarak öldürmüşlerdir. Bazı hamile kadınların karınları yarılıp çocukları çıkarılmış, çok sayıda masum kadın, erkek ve çocuklar ellerinden ve kulaklarından çivilerle duvarlara çakılmıştır.

Bu vahim cinayetlerden başka Ermeniler halkın sağlığını ve psikolojisini alt üst etmek amacıyla kuyulara, çeşmelere insan pisliği veya hayvan leşleri atmak suretiyle suları kirletmişlerdi.

Evet, durum bu.

Daha doğrusu durumun özeti bu.

Daha buraya taşıyamadığım yüzlerce katliam vakası…

Amerika ve HDP aslında doğru söylemişler, aynısını ben de diyorum:

“ERMENİ SOYKIRIMI VARDIR”

Ha unutmadan haftaya ki yazımda nasip olsa batılı ülkelerin sicillerindeki soykırımlara değinecem.
Selametle…

foto
Yazar: Necati Alınak
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal