Hüseyn'i anlamak


Dava adamlarının önderidir Huseyn!

Direnişlerin ilham membaı, kıyamların felsefesidir Huseyn!

En değerli ölümlerin en kıymetli hediyesidir Huseyn!

Çağları aşan  mesajdır Huseyn!

Ümmetin ihanet ettiği Resulün ciğeridir Huseyn!

Huseyn  candır,

Huseyn aşktır, rehberdir, önderdir...

            Kerbela,  salt tarihsel bir olay değildir. Barındırdığı anlam yüklendiği misyon itibariyle bir ekoldür. Kıyamete dek zulme, tuğyana, haksızlığa, zorbalığa  karşı cephe  alan direniş hareketlerinin  kıyam bildirgesi ve manifestosudur.

            İmam Huseyn'in, ailesinin ve yarenlerin Kerbela'da  vahşi bir şekilde şehit edilişi İslam ümmetinin tarihsel hafızasında derin izler bırakmıştır. Allah Resulünün  ailesinin Emeviler tarafından katledilişi elbette matem tutulması gereken hadiselerin başında gelir /gelmelidir. Ancak Kerbela'da İmam Hüseyn'in vermek istediği mesaj matemin hüzün rüzgarlarında savrulup gitmemelidir.

            İmam Hüseyn, gelecek nesillere verdiği mesajın bedeli olarak canını ve ailesini feda etmiştir. Bu mesaj İmam Hüseyn için uğrunda susuzluktan ölecek kadar önemli ve değerlidir.

Peki  İmam Hüseyn'in vermek istediği mesaj neydi?

Bunu burada naçizane kalemimle tek çırpıda dile getirmem mümkün değildir. Kerbela süreci başlangıcından ta sonuna kadar mesajlar ile doludur.  Hz Hüseyn'in Kerbela'ya gitmeden önce üvey kardeşi Muhammed Hanefiye'ye bıraktığı vasiyet niteliğindeki mektup kıyamının amacını özetler niteliktedir.

İmamın mektubunun bir pasajında şu ifadeleri dile getirmişti:

“Allah’ım; Sen biliyorsun ki, bizim kıyamımız saltanat için, yarışmak ve dünya mallarından bir şeye ulaşmak için değildir; Bizim kıyamımız, Senin dininin gerçek nişanelerini ortaya koymak, beldelerinde ıslahat yapmak, mazlum kullarını kurtarmak ve  senin farz ve sünnet emirlerini uygulamak içindir.”

            İmam,  yok edilmeye çalışılan İslam'ın şiarlarını diriltmek ve Emevi oligarşisinin zülmü altında inleyen mazlumları kurtarmak için yola çıkmıştı. İmam Hüseyn, İslam beldelerinin Allah'ın hükmüne uygun şekilde idare edilmesi gerektiği mesajını veriyordu. İçkici, faizci, müsrif, kibirli ve zinacıların İslam beldelerine hükmedemeyeceği mesajını  veriyordu. Bu nedenle Yezit  gibi bir adamı ve onların tesis etmeye çalıştığı  krallığı ve veraset sistemini reddediyordu.  Yönetim hakkı,  gasıp Emevilerin değil liyakat sahibi kişilerindi.

            İmam Hüseyn, direnişin sadece kafirlere karşı değil, İslam'ı yozlaştırmaya çalışan, zalim,zorba ve münafıklara karşı da olması gerektiğini  dile getiriyordu. Gelecek nesillere onurlu ve izzetli bir hayatın yolunu gösteriyordu.

"Hak yolunda ölmek, zillet içinde ve zalimlerin gölgesi altında yaşamaktan daha iyidir." diyordu İmam. Kerbela'da devasa bir orduya karşı kılıç sallarken de "Eğer kanım dökülmeden ayakta durmayacaksa ceddim Muhammed'in dini! Ey kılıçlar, haydi doğrayın bedenimi"  beyitini okuyarak şehadet mektebinin  harcını kanıyla karıyordu.

Dr. Ali Şeriati  Kerbela'da verilmek istenen mesajı anlatırken şu ifadeleri kullanır:

"Tüm sevdiklerini kanlar içinde gören Hüseyin, karşısında kindar ve yağmacı düşmandan başkasını göremeyen Hüseyin seslenir:

 'Bana yardım edip öç alacak kimse yok mu?'

 Ona yardım edip öç alacak kimse olup olmadığını bilmiyor mu? Bu soru geleceğe ve bize sorulmuş bir sorudur. Bu soru, Hüseyin’in beklentisini açıklıyor. Şehitleri sevip sayan herkese şehadet çağrısı yapıyor."

            Katliamdan sağ kurtulan İmam Hüseyn'in  kız kardeşi Zeyneb'in ( ra)  belde belde gezerek tüm  baskılara rağmen Hz Hüseyn ve Ehlibeyt'in yaşadığı zulmü anlatması kıyamın amacına ulaşması içindi. Hz. Zeynep, Yezit ve Emeviler' in kıyamı amacından saptırma tuzaklarını bertaraf etmiş, onları rezil rüsva etmiştir.

Hz. Zeynep Kerbela'nın mesajını tüm dünyaya yaymış, mustazaflara ilham kaynağı ve umut ışığı olan Hüseyni mektebin ön önemli üstatlarından biri olmuştur.

        Yüce Allah Hüseyn'i anlamayı ve Hüseyn'ce yaşamayı nasip etsin.

foto
Yazar: Yusuf Rabatlı
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal