Gençlik Nereye…

Gençlik dönemi “buluğ” ile başlayan, kişinin iradesi ve aklı ile hareket etmesi gereken dönemdir. Bu dönem (14–40) yaşı arasında bulunduğu dönemdir. Bu dönem içinde de en önemli dönemi 15–25 yaş arasıdır ki genellikle “Gençlik” denince bu dönem akla gelmektedir.

Bugün gençlik yönünü nereye doğru çevirmiş?

Şöyle bir bakarsak eğer, gençlerimiz insani ve İslami açıdan hayat kalitesini artırmak için hangi yolu takip ediyor? İstikamet üzere hareket ediyor mu?

Evet, bugün gençler hayat kalitesini artırmak istiyorsa, hayatına göre, bana göre, aileme göre,  ortama göre, okuduğum okul ve üniversiteye göre vs. değil. Allah ve Resul’üne göre ayarlaması gerekir. Buda Allah ve Resul’ünün razı olacağı bir hayattır.

Toplum olarak sürekli şu soruyu kendimize sormamız gerekir: Bu çağda ne yaparsam, Allah ve Resul’ünün sevdiği bir insan ve özel bir genç olurum? Sadece dilimizle değil, kalbimizle bu soruyu kendimize sormamız gerekir. Özelde gençler bu soruyu kendilerine sordukları zaman ve alacakları cevabı manevi olarak hayatlarında gösterdikleri takdirde, bir şeylerin değişeceği kesindir. Aksi halde bu ümmet zillete mahkûm olacaktır.

Efendimiz(s.a.v)’in hayatına baktığımız zaman gençlerin yeri ve öneminin büyük olduğunu göreceğiz. Çünkü Efendimiz(a.s) gençlerin yaptığı çalışmaları, olgun insanların yaptığı çalışmalardan daha çok seviyordu ve daha çok mutlu oluyordu. Çünkü Resululullah biliyordu ki, gençlerin çalışmalarda sadece gençler değil, bütün ümmet faydalanacaktır.

Efendimizin(s.a.v) sahabelerinin çoğu gençti. İslam’a ilk girenlerin hemen hemen hepsi gençlerdendi. Habeşistan’a hicret edenler gençlerden oluşuyordu. Medine’nin kapılarını İslam’a açan gençlerdi. Kısacası İslam Devleti’nin oluşumunu sağlayan genç kadroydu. O halde bizler adım atarken genç kitleyi daha çok önemsememiz gerekir.

Programlarımızı, istişarelerimizi ve çalışmalarımızı gençlerle yapmamız gerekir. Çünkü o genç, iman eder ve imanını içselleştirirse, yani o imanını yüreğine yerleştirirse bizler emin adımlarla yolumuza devam ederiz. Ayağımızı sağlam yere basmış olur ve böylece geleceğimiz aydınlık olacaktır.

Biz bu şekilde hareket edersek, Yusufları sadece kitaplardan okumayacağız. Meryemleri sadece filmlerde izlemeyeceğiz. Musapları sadece 6.asırda anmayacağız. Bu çağda da gençlerimiz birer Yusuf,  birer Meryem, birer Musap olacaktır Allah’ın izniyle.

O genç, sağına soluna bakmadan “ben varım deyip” yerinden kalkacak ve manevi olarak oturmayacak. Bu topluma kan verecek. Bu toplumun lokomotifi olacak. Bu topluma enerji verecek.

O genç, iffeti bir elbise olarak benimseyip giyecek ve o iffet elbisesini sürekli koruyup Allah’ın sınırlarını bilip yaşayacak, kısacası Hududullah’a riayet edip, bu çağın Yusuf’u ve Meryem’i olacaktır inşallah.

Aynı zamanda o genç, ilim yolunda yürüyen ve bu ilmi, dünyanın en büyük kazancı olarak gören bir genç olması gerekir. Yani ilim yolunda gayret ve ceht içinde olması lazım. O gençte heyecan olacak. Ama ilimle olacak, sloganla değil. Yani toplumumuzun gençlerine iman ve ilim tohumu atmak gerekir ki yaşlanınca dibinde gölgelenecek bir ağacımız olsun.”

Evet, gençler, gelin bu toplumu düzeltin. Bu topluma İslami bir ayar verin. Vallahi siz bu toplumu düzeltmezseniz, bu toplum bozulup yıkılacaktır. Bu toplumun ümidi sizsiniz.

Ne güzel de ifade etmiş Şehit Hasan El Benna: “İşte bu dört haslet; inanç, samimiyet, gayret ve amel, gençleri diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. Çünkü inancın temeli “samimiyetle tutuşan bir kalp,” samimiyetin temeli saf bir gönül, gayretliliğin temeli güçlü duygular, amelin temeli ise sağlam bir azimdir. İşte bütün bunlar ancak gençlerin özellikleridir. Bundan dolayı gençler geçmişte ve günümüzde her toplumun uyanışının direği, her uyanış hareketinde o uyanışın gücünün sırrı, her davada o davanın sancağını taşıyanlar olmuştur."

Sonuç olarak; İslam dini hayatın dönüm noktasını oluşturan gençliğe büyük bir önem vermiş, gençliğin her açıdan iyi ve doğru bir şekilde yetiştirilmesi için gereken ilkeleri belirlemiş; Efendimiz de (s.a.v) bize bu hususta çok güzel örnek olmuştur.

Rabbim toplumumuza yön veren imanlı gençler nasip etsin inşallah.

Allah’a emanet olun. Vesselam.

foto
Yazar: Selahattin Yıldız
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal