Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022 proje başvuru sonuçları açıklandı
​Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 başvuru döneminde Diyarbakır'da uygulamaya hak kazanan yatırımcılar Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlendi.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022 proje başvuru sonuçları açıklandı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Proje açıklaması Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında yapılan proje başvuruları bakanlığa sunuldu.

Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 675 adet proje destekleme kapsamına alındı. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 675 adet projenin toplam proje tutarının 15 milyon 948 bin 771 TL, talep edilen hibe miktarı ise 8 milyon 958 bin 397,39 TL olarak belirlendi.

Bakanlıkça uygun görülen yatırım projelerine ait asil ve yedek listeler bugünden itibaren 5 iş günü suresince İl Müdürlüğü https://diyarbakir.tarimorman.gov.tr/ internet sitesi ve ilan panosunda askıda kalacak.

Hak kazanan başvuru sahipleri, 5 iş günü bitimini takip eden 10 iş günü içerisinde hibe sözleşmesi imzalamak için İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekecek. Hibe sözleşmesi imzalama yükümlülüklerinin yerine getiren yatırımcılar tarafından talep edildiği takdirde askıya çıkılma gününden itibaren 25 Mayıs'a kadar hibe sözleşmesi imzalayabilir.

Hibe sözleşmesi imzalamak için son tarih 25 Mayıs olduğu belirtilirken başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı ifade edildi.

Belirtilen tarihten sonra sistem kapatılacağından sözleşme imzalamayan yatırımcıların başvurularının bütün sonuçları ile birlikte iptal edileceği belirtildi.

A iş planı kapsamında sözleşme aşamasında; Yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge, ikametgâh, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti, adli sicil kaydı, alınacak makine ekipmanın teknik özelliklerini gösterir belge ile başvuru aşamasında sisteme yüklenmiş olan tüm belge ve dokümanların asılları ve sistem çıktıları isteneceği açıklandı.

Kategori: Ekonomi
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-